Scholengids

Campus De Brug

Campus De Brug is een secundaire school in Vilvoorde, die gekend staat voor kwaliteitsvol onderwijs.

Innovatie, verantwoordelijkheid, positief kritische ingesteldheid, samenwerken en engagement, vormen voor de leerlingen van Campus De Brug de bouwstenen voor de brug naar een succesvolle toekomst.

(Bron: Het Laatste Nieuws )

Campus De Brug heeft een aantal sterke troeven:

Uniek aanbod

Campus de Brug is een school (zowel KSO - TSO als BSO) die haar leerlingen voorbereidt op verdere hogere studies of de arbeidsmarkt. Het aanbod is erg gevarieerd en uniek in de regio: techniek, kunst, verzorging, veiligheid en sport. Dat zorgt ervoor dat  elke jongere zijn of haar talenten en interessegebieden kan exploreren.

Deze school maakt werk van een goede werkhouding

Zowel leerkrachten, als werkgevers zijn het erover eens dat je met een goede houding al ver komt: op tijd komen, in orde zijn, discipline tonen en een positieve ingesteldheid aan de dag leggen. Dat is precies waar Campus De Brug extra op inzet.

Leerlingen die zich inzetten voor een goede werkhouding worden hiervoor beloond en op het einde van het schooljaar zelfs in de bloemetjes gezet. Zo worden leerlingen rolmodellen voor elkaar.

Gaat het wat moeilijker, dan wordt samen met leerlingen gezocht naar praktische oplossingen. Er zijn regelmatige feedbackmomenten, zodat leerkrachten en leerlingen samen aan werkhouding kunnen werken.

Bij werkgevers zijn schoolverlaters met een professionele instelling erg gegeerd. Dankzij goede banden met de bedrijfswereld, vinden leerlingen van Campus De Brug dan ook makkelijk werk na het voltooien van hun opleiding.

Leer deze school kennen

Campus De Brug organiseert infomomenten om ouders en leerlingen te laten kennis maken met de school. Voor meer informatie kan je ook steeds contact opnemen met de school.

Deelnemer van het SODA-project

In de voorbije jaren is het SODA-project uitgegroeid tot het grootste schoolproject van Vlaanderen. Met een unieke methode coacht vzw SODA+ beroepsgerichte scholen om professionele attitudes te stimuleren bij jongeren: Stiptheid, Orde, Discipline & professionele Attitudes.

Samen met vzw SODA+ beloont Campus De Brug leerlingen die zich hiervoor inzetten met leuke evenementen en een SODA-attest. Leerlingen die dit SODA-attest behalen hebben een troef in handen naar werkgevers toe.

Benieuwd naar welke andere scholen in uw regio deelnemen aan het SODA-project?