Scholengids

GO! atheneum for Business

GO! Atheneum for Business is een middelbare school in Molenbeek, die gekend staat voor kwaliteitsvol onderwijs.

Foto: facebookpagina Campus Toverfluit

Van 0 tot 18 jaar, voor iedereen is er een plek bij ons. De allerkleinsten worden opgevangen in het kinderdagverblijf Toverfluitje. Daarnaast is er de kleuterschool en lagere school De Toverfluit. Het Atheneum GO! For Business biedt secundair onderwijs aan op verschillende niveaus (ASO, TSO, BSO). Zij richten ons op leerlingen die zich willen specialiseren in economie, handel, verkoop en kantoor. Als Unesco-school zet het Atheneum GO! For Business in op de waarden van Unesco en willen zij deze ook meegeven aan onze leerlingen; actief burgerschap, mensenrechten en interculturele dialoog.

Deze school heeft een aantal sterke troeven:

Deze school maakt werk van een goede werkhouding.
Zowel leerkrachten, als werkgevers zijn het erover eens dat je met een goede houding al ver komt: op tijd komen, in orde zijn, discipline tonen en een positieve ingesteldheid aan de dag leggen. Dat is precies waar Atheneum GO! For Business extra op inzet.

Leerlingen die zich inzetten voor een goede werkhouding worden hiervoor beloond en op het einde van het schooljaar zelfs in de bloemetjes gezet. Zo worden leerlingen rolmodellen voor elkaar.

Gaat het wat moeilijker, dan wordt samen met leerlingen gezocht naar praktische oplossingen. Er zijn regelmatige feedbackmomenten, zodat leerkrachten en leerlingen samen aan werkhouding kunnen werken.

Bij werkgevers zijn schoolverlaters met een professionele instelling erg gegeerd. Dankzij goede banden met de bedrijfswereld, vinden leerlingen van Atheneum GO! For Business dan ook makkelijk werk na het voltooien van hun opleiding.

Leer deze school kennen

Atheneum GO! For Business organiseert infomomenten om ouders en leerlingen te laten kennis maken met de school. Voor meer informatie kan je ook steeds contact opnemen met de school, zie de website van de school.

Deelnemer van het SODA-project
In de voorbije jaren is het SODA-project uitgegroeid tot het grootste schoolproject van Vlaanderen. Met een unieke methode coacht vzw SODA+ beroepsgerichte scholen om professionele attitudes te stimuleren bij jongeren: Stiptheid, Orde, Discipline & professionele Attitudes.

Samen met vzw SODA+ beloont Atheneum GO! For Business leerlingen die zich hiervoor inzetten met leuke evenementen en een SODA-attest. Leerlingen die dit SODA-attest behalen hebben een troef in handen naar werkgevers toe.

Benieuwd naar welke andere scholen in uw regio deelnemen aan het SODA-project?