Scholengids

MSKA Roeselare

 MSKA Roeselare: ASO, TSO én BSO

MSKA is een middelbare school in Roeselare waar jongeren zich mogen thuisvoelen en waar ze uitgedaagd worden hun grenzen te verleggen. Door leerlingen te motiveren en te laten proeven van succeservaringen, worden zij opgeleid tot actieve medewerkers op de arbeidsvloer of tot studenten die klaar zijn om hogere studies aan te vatten.

Foto: Facebookpagina MSKA Roeselare

MSKA Roeselare heeft een aantal sterke troeven:

  1. Aanbod van ASO, TSO én BSO richtingen
  2. BSO richtingen die uniek zijn in de regio
  3. Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen 
  4. Een schoolteam dat de nadruk legt op samenwerken en solidariteit

Deze school maakt werk van een goede werkhouding

Zowel leerkrachten, als werkgevers zijn het erover eens dat je met een goede houding al ver komt; op tijd komen, in orde zijn, discipline tonen en een positieve ingesteldheid aan de dag leggen. Dat is precies waar MSKA Roeselare extra op inzet.

Leerlingen die zich inzetten voor een goede werkhouding worden hiervoor beloond en op het einde van het schooljaar zelfs in de bloemetjes gezet. Zo worden leerlingen rolmodellen voor elkaar.

Gaat het wat moeilijker, dan wordt samen met leerlingen gezocht naar praktische oplossingen. Er zijn regelmatige feedbackmomenten, zodat leerkrachten en leerlingen samen aan werkhouding kunnen werken.

Bij werkgevers zijn schoolverlaters met een professionele instelling erg gegeerd. Dankzij goede banden met de bedrijfswereld, vinden leerlingen van MSKA Roeselare dan ook makkelijk werk na het voltooien van hun opleiding. Bovendien organiseren ze zelf ook jobdagen om hun leerlingen nog beter voor te bereiden.

Aanbod studierichtingen

Op de campus Tant van MSKA Roeselare ligt het accent op algemeen en technisch secundair onderwijs, op de campus Groenestraat op arbeidsmarktgericht onderwijs. MSKA Roeselare biedt enkele unieke opleidingen in de regio aan.

Leer deze school kennen

Meer weten over aanbod en werking van MSKA Roeselare of over hoe u uw kind kan inschrijven? Neem contact op met de school.

Deelnemer van het SODA-project

In de voorbije jaren is het SODA-project uitgegroeid tot het grootste schoolproject van Vlaanderen. Met een unieke methode coacht vzw SODA+ beroepsgerichte scholen om professionele attitudes te stimuleren bij jongeren: Stiptheid, Orde, Discipline & professionele Attitudes.

Samen met vzw SODA+ beloont MSKA Roeselare leerlingen die zich hiervoor inzetten met leuke evenementen en een SODA-attest. Leerlingen die dit SODA-attest behalen hebben een troef in handen naar werkgevers toe.

Benieuwd naar welke andere scholen deelnemen aan het SODA-project in uw regio?