Scholengids

TechniGO Aalst

TechniGO is een middelbare school in Aalst, die gekend staat voor kwaliteitsvol onderwijs, een school met boeiende en toekomstgerichte studierichtingen in de sector van de voeding, zorg en techniek. 

TechniGO Aalst heeft een aantal sterke troeven:

School met oog voor de toekomst

Door in te spelen op het maatschappelijk belang van technologie, wetenschap en techniek (STEM) en tevens een waaier aan technisch en arbeidsgerichte studierichtingen te voorzien, zet TechniGO Aalst in op een sterke voorbereiding naar een verdere studiecarrière in het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktgerichte studierichtingen zijn heel divers en leiden vaak tot een diploma in een knelpuntberoep.

TechniGO Aalst hecht ook veel belang aan het begeleiden van leerlingen tijdens alle leer- en leefprocessen, die hij (zij) in de tienerjaren doormaakt. Zo krijgen alle leerlingen de meeste kansen om succesvol te worden en wordt ingezet op hun volledige persoonlijke ontplooiing! 

Deze school maakt werk van een goede werkhouding

Zowel leerkrachten, als werkgevers zijn het erover eens dat je met een goede houding al ver komt; op tijd komen, in orde zijn, discipline tonen en een positieve ingesteldheid aan de dag leggen. Dat is precies waar TechniGO Aalst extra op inzet.

Leerlingen die zich inzetten voor een goede werkhouding worden hiervoor beloond en op het einde van het schooljaar zelfs in de bloemetjes gezet. Zo worden leerlingen rolmodellen voor elkaar.

Gaat het wat moeilijker, dan wordt samen met leerlingen gezocht naar praktische oplossingen. Er zijn regelmatige feedbackmomenten, zodat leerkrachten en leerlingen samen aan werkhouding kunnen werken.

Bij werkgevers zijn schoolverlaters met een professionele instelling erg gegeerd. Dankzij goede banden met de bedrijfswereld, vinden leerlingen van TechniGO Aalst dan ook makkelijk werk na het voltooien van hun opleiding.

Leer deze school kennen

TechniGO Aalst organiseert infomomenten om ouders en leerlingen te laten kennis maken met de school. Voor meer informatie kan je ook steeds contact opnemen met de school, zie de website van de school

Deelnemer van het SODA-project

In de voorbije jaren is het SODA-project uitgegroeid tot het grootste schoolproject van Vlaanderen. Met een unieke methode coacht vzw SODA+ beroepsgerichte scholen om professionele attitudes te stimuleren bij jongeren: Stiptheid, Orde, Discipline & professionele Attitudes.

Samen met vzw SODA+ beloont TechniGO Aalst leerlingen die zich hiervoor inzetten met leuke evenementen en een SODA-attest. Leerlingen die dit SODA-attest behalen hebben een troef in handen naar werkgevers toe.

Benieuwd naar welke andere scholen in uw regio deelnemen aan het SODA-project?