SODA+ voor ouders - SODA+

SODA+ voor ouders

“SODA+ coacht reeds meer dan 6 jaar meer dan 10.000 leerkrachten om meer dan 25.000 leerlingen te motiveren. Nu willen we ook ouders (met tieners) coachen.”

Help! Thuiswerken met een puber, hoe doe ik dat?

Thuiswerken met kinderen, waaronder pubers, kan een hele onderneming zijn. Voor velen is dit momenteel dagelijkse kost. Vzw SODA+ wil helpen, want als de kinderen niet naar school kunnen om te werken aan attitudes, dan komt SODA wel naar huis om het daar mogelijk te maken! 

Spelregels

De spelregels zijn eenvoudig. Van maandag tot en met vrijdag zorg jij voor structuur aan de hand onze motivatieschema's.

Duidelijke afspraken

Met duidelijke afspraken weet iedereen wat er verwacht wordt. Wij stellen enkele basisregels vast inzake Stiptheid, Orde, Discipline, en Attitude. Dit zijn de basispijlers van SODA+ die ook in scholen gebruikt worden. In samenspraak met jouw kind(eren), kunnen hier steeds regels aan toegevoegd worden. Daar is ruimte voor voorzien.

Motivatie 

Op het einde van de week volgt een evaluatie. Wanneer jouw puber voor de week ‘geslaagd’ is, volgt een toffe beloning in het weekend. Die beloning werd op voorhand vastgelegd in samenspraak met uw kind. Vergeet dit niet op voorhand contractueel vast te leggen met een handtekening van beide partijen.

Evaluatie

Wanneer een week niet zo geslaagd was, wordt dit besproken. Hier voorzien we ook een schema voor. Er volgt een overleg over hoe het de volgende week beter kan. Zo wordt samen gezocht naar praktische en haalbare oplossingen voor iedereen. Tijdens deze evaluatie wordt duidelijk dat het gaat om het hebben van de juiste attitudes, en niet enkel om de beloning op het einde.

Structuur

Een bijkomend doel is om op deze manier meer structuur in de dag te brengen, zoals dat op een gewone schooldag ook zo is. Structuur zorgt voor rust.

Download:

 

Attitudes aanleren thuis…

Met onderstaand schema schema willen we enerzijds u als ouder handvaten geven om de thuiszittende pubers te motiveren en de juiste attitudes aan te leren, maar anderzijds ook eenvoudig aantonen hoe wij bij vzw SODA+ te werk gaan in scholen.

...en op school!

Het opvolgen van afspraken is overal belangrijk. Thuis, maar ook op school en in het latere werkleven. Als werknemer is het ook belangrijk om tijdig aan te komen op het werk en de deadlines te respecteren. En die attitudes kan je al op school leren. Dat is het doel van vzw SODA+: scholen begeleiden in in het motiveren van leerlingen om de juiste arbeidsattitudes aan te leren. Op die manier wil SODA+ een positieve attitude in het onderwijs stimuleren.

Ik wil meer info