Het SODA-attest als kwaliteitslabel - SODA+

Het SODA-attest als kwaliteitslabel

Slechts 39% van de leerlingen behaalt het SODA-attest. Je bent dus zeker dat een SODA-leerling beschikt over de juiste werkethiek. Bij SODA+ leggen we de lat dus hoog en om deze kwaliteitsstandaard te bewaken, zetten wij in op volgende zaken. 

Professionalisering

SODA+ blijft dus de vinger aan de pols houden en blijft waken over de kwaliteit. Bij SODA-scholen waar er jaar na jaar geen werk gemaakt wordt van de schooleigen werkpunten kan de samenwerking worden stopgezet. Hierdoor wordt het SODA-project ook een kwaliteitslabel voor scholen: SODA-scholen leggen de lat hoger!

Op basis van feedback van de leerlingen, de werkgevers en de scholen zelf, zorgt SODA+ ervoor dat de scholen ieder jaar op een kwaliteitsvolle manier werken aan de professionele attitudes van de leerlingen. Zo bent u zeker van een goede werkkracht!

 

Maatschappelijk project

SODA+ waakt erover dat alle leerlingen in aanmerking komen om gerekruteerd te worden, ongeacht hun studierichting en/of afkomst. Zo gaan wij discriminatie uit de weg. Want zelfs met een goede opleiding is er nog discriminatie op de arbeidsmarkt, en daar wil SODA+ iets aan doen!

 

Onderzoek 

Tot slot onderscheidt het SODA-attest zich van alle andere soorten attituderapporten en competentiepaspoorten omwille van de sterke wetenschappelijke basis. SODA+ zet in op wetenschappelijk onderzoek om de werking van het SODA-attest blijvend te evalueren en indien nodig aan te pakken.