Steun een maatschappelijk project - SODA+

Steun een maatschappelijk project

Het SODA-attest geldt als een objectief selectriecriterium. Jongeren, ongeacht hun studierichting en/of afkomst kunnen met hun attest aantonen dat ze over professionele werkattitudes beschikken en dus een aanwinst zijn voor het bedrijf. Op die manier gaan we discriminatie tegen.

lat hoger leggen

Extra werken aan de motivatie en de professionele attitudes van leerlingen zorgt ervoor dat we de lat hoger leggen in TSO/BSO/DBSO/BuSO.  Hiermee willen we de negatieve perceptie veranderen die soms nog heerst op bepaalde onderwijsvormen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat attitude een heel belangrijke tool is om succesvol te zijn in het leven!  Dit weegt zwaarder door dan het type onderwijsvorm.