over

Voor wie?

In de eerste plaats willen we leerlingen van de tweede en derde graad en specialisatiejaren (16+), die zich het hele jaar inspannen, belonen door hen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om leerlingen uit het beroeps-, buitengewoon-, deeltijds- en technisch secundair onderwijs. Alle scholen, ongeacht welke inrichtende macht, kunnen het SODA-attest implementeren in hun schoolwerking. Op die manier kunnen we een echt kwaliteitslabel creëren.

Het attest is ook bedoeld voor de privésector, zelfstandigen en bedrijven die op zoek zijn naar een jobstudent, stagiair of voltijdse werkkracht. Zij krijgen de kans om de meest gemotiveerde leerlingen aan te werven. Het SODA-attest biedt bedrijven zekerheid in verband met de professionaliteit van leerlingen. Momenteel werken we samen met tal van bedrijven en organisaties zoals de VDAB, het RTC, interimkantoren, zelfstandigen en de bedrijfssectoren.

Organisaties die ons ondersteunen maar er zelf geen winst uit slaan beschouwen we als onze partners.