over

Herwaardering van het TSO, BSO, DBSO en BuSO

Dit is de uitdaging die wij met scholen aangaan: leerlingen opleiden tot ondernemende en gemotiveerde werknemers of zelfstandigen. Met het SODA-attest willen scholen niet enkel inzetten op prestatiegericht onderwijs maar ook op het ontwikkelen van competenties. We willen onze leerlingen doen 'schitteren'. Bovendien willen we met het SODA-project realiseren dat leerlingen met een talent voor techniek en een echte arbeidsattitude opnieuw met volle overtuiging kunnen kiezen voor een technische richting. Op die manier willen we meewerken aan de herwaardering van het TSO, BSO, DBSO en BuSO, zodat leerlingen met een gerust hart kunnen kiezen voor een technische scholing met de steun van hun ouders en hun omgeving (Dewilde & De Vos, 2007).

Wij willen onze leerlingen ook de kans geven om al in het secundair onderwijs de juiste attitudes aan te leren. EĆ©nmaal ze op het werkveld komen, is het vaak al te laat om leerlingen nog de juiste attitudes en discipline bij te brengen. Naast het overbrengen van kennis en vaardigheden is er voor de school dus een opvoedkundige taak weggelegd: leerlingen de professionele attitudes aanleren die vereist worden op de arbeidsmarkt. Zij die er niet in slagen om een attest te behalen, worden toch gemotiveerd om dit alsnog te bemachtigen. Het niet behalen van een attest is dan ook een leerproces voor deze leerlingen. Daarbovenop zijn de leerlingen die het wel behalen een rolmodel voor de leerlingen die het niet behalen.

Ook pakken we de negatieve perceptie rond TSO/BSO/DBSO/BuSO aan door in te zetten op de professionele attitudes van de leerlingen. Op die manier proberen we het imago van het TSO, BSO, DBSO, BuSO in de maatschappij te verbeteren. Ons doel is om meer leerlingen op een positieve manier te laten kiezen voor een technische- of beroepsopleiding. Vanuit economisch perspectief is dit zeer belangrijk, omdat wij werkkrachten bezorgen aan een arbeidsmarkt die voornamelijk bestaat uit knelpuntberoepen. Het aandeel jongeren dat voor een technische opleiding kiest daalt, terwijl op de arbeidsmarkt een structureel tekort aan dit soort expertise is (Bollens & Vos, 2003). Ook hier hoopt het SODA-attest soelaas te bieden. Via het attest willen we namelijk een grotere instroom in de opleidingen bereiken die tot knelpuntberoepen leiden. We willen deze studierichtingen aantrekkelijker maken met als doel een stijging van de interesse bij de leerlingen.