Duaal leren - SODA+

Duaal leren

Werkgevers motiveren om leerlingen te voorzien van leuke en leerrijke stageplaatsen. Dat is één van de doelstellingen van vzw SODA+.

Veel SODA-scholen die gestart zijn met duaal leren gebruiken het SODA-rapport als evaluatiemiddel.

"Het SODA-attest is voor ons een bewijs dat een leerling geschikt is om te starten met Duaal leren. Als school gebruiken we dit attest om de arbeidsrijpheid van de leerlingen te meten. Zonder dit attest mogen ze hier niet starten met duaal leren!" Aldus Pieter Schippers van Don Bosco Hoboken. 

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school én op de werkvloer. Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting. Via ons platform komen scholen en leerlingen in contact met werkgevers die hieraan willen meewerken: