Engie Foundation - SODA+

Engie Foundation

MotivatieBoost voor kwetsbare leerlingen

De Engie Foundation streeft ernaar om de sociale engagementen van de Groep Engie om te zetten in concrete solidariteitsacties.
Sodaplus is de Engie Foundation zeer erkentelijk voor de verkregen steun voor het project “Motivatie Boost voor kwetsbare leerlingen”.  Dit project richt zich op het versterken van de motivatie bij jongeren voor het verwerven van professionele attitudes en soft skills.

Bereik van het project: 20.000 leerlingen waarvan 44% met een kwetsbare thuissituatie


De steun wordt gebruikt om:
1. De toegankelijkheid van het online platform te versterken en dit zowel voor leerlingen als werkgevers

2. Het aanbod vakantiejobs, stageplaatsen en vaste jobs sterk uit te breiden. Deze link met de arbeidsmarkt speelt immers een cruciale rol in het bewustwordingsproces van  jongeren aangaande het belang van goede attitudes.  Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen te “matchen” met een interessante (vakantie)job of stageplaats.

3. Het aanbod beloningsevents te verhogen. Hiermee wil de vzw meer leerlingen motiveren tot het behalen van een SODA attest en tevens de cultuurparticipatie van kwetsbare jongeren verhogen. 

Vragen? Meer info?

Contacteer ons