Onze missie? 

Leerlingen krijgen ongeacht hun socio-economische achtergrond dezelfde slaagkansen op de arbeidsmarkt. 

Leerlingen met diverse achtergronden komen in contact met elkaar en participeren op een gelijke manier aan het dagelijkse culturele leven. 

0 actieve
SODA-scholen

0 scholen
in aanvraag

Meer dan 20.000 leerlingen worden ieder jaar gemotiveerd door SODAplus.  Meer dan 40% van die leerlingen hebben een kwetsbare thuissituatie

Waarom doen we het

(On)gelijke slaagkansen op de arbeidsmarkt en (on)gelijke scholen

Cijfers tonen aan dat Vlaamse jongeren met een migratie-achtergrond die hier zijn geboren en hun diploma hebben behaald minder kans hebben op het verkrijgen van een job binnen het jaar nadat zij de schoolbanken hebben verlaten. Dit geldt ook voor jongeren uit gezinnen die in armoede leven. Zelfs met een goede opleiding is er nog discriminatie op de arbeidsmarkt.  De SODA-attesten, uitgereikt door deelnemende scholen van het SODA-project, zijn een wapen tegen eventuele vooroordelen. Het SODA-attest, reeds gekend bij meer dan 1.000 werkgevers, toont een werkgever dat de jongere beschikt over een professionele ingesteldheid.  Het attest biedt zo een antwoord op discriminatie in de wereld van rekrutering.

 

 

Het Belgisch onderwijs scoort ondermaats op vlak van gelijke kansen en sociale mobiliteit.  Er is een grote ongelijkheid tussen de verschillende scholen inzake de kwaliteit van het verstrekte onderwijs maar ook inzake de mate waarin wordt ingezet op het verwerven van soft skills bij hun  leerlingen.  De Talis-resultaten tonen aan dat heel wat Vlaamse scholen kampen met grote attitudeproblemen.  Nochtans zijn sterke soft skills een zeer belangrijke tool om succesvol te zijn in het leven!

 

 

 

Onze Impact

 

 

Wil u graag meer weten over onze impact?


SODAplus & SterkT

SODAplus

SODAplus werkt aan gelijke kansen binnen het onderwijs. De lat hoog leggen voor alle scholen, scholen tools geven om hun leerlingen te motiveren: daar staan we voor. SODAplus heeft een project rond attitudevorming in meer dan 80 scholen. Hierbij worden meer dan 20.000 leerlingen dit schooljaar gemotiveerd. 44% zijn leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. SODAplus focust ook op de professionalisering van haar SODA-scholen. Op die manier willen we strijden tegen ongelijkheid!  

SODAplus werkt ook aan gelijke kansen voor jongeren bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Het SODA-attest is voor werkgevers een objectief selectiecriterium bij rekrutering. Voor de jongeren zelf is het een wapen tegen eventuele vooroordelen en een boost voor hun zelfvertrouwen. Meer dan 1.000 bedrijven kennen reeds het SODA-attest.

 

Steun dit project

Meer info omtrent het steunen van SODAplus, partnerschappen & vrijwilligers?
Laat je gegevens na en wij nemen contact met je op. 

 

 

 

SterkT

SterkT focust zich op de individuele coaching van jongeren met een sociaal-economisch kwetsbare thuissituatie.  SterkT wil kanszoekende jongeren wapenen met sterke professionele attitudes, kennis, zelfvertrouwen en veerkracht. Dit doen we in samenwerking met scholen waarvan een zeer groot aantal leerlingen uit hun leerlingenbestand te kampen heeft met kansarmoede. 

Het coachingtraject van elke jongere start al terwijl ze nog op de schoolbanken zitten, maar loopt verder bij het zoeken naar een eerste job of het begin van verdere studies.  Elk traject loopt dus minimum 16 maand.