Hoe motiveren we onze tieners? - SODA+

Hoe motiveren we onze tieners?

Een school kan pas deelnemen aan het SODA-project wanneer meer dan 75% van het lerarenkorps hun engagement geven om de ‘SODA-methodes’ te volgen. Deze regels zijn eenduidig en eenvormig voor alle leerkrachten en dus ook voor alle scholen, een belangrijke basis voor een positieve leerlijn bij de jongeren. Centraal binnen deze regels is dat rekening gehouden wordt met de positieve evolutie van elke leerling, iedereen kan eens tegen de lamp lopen.  Ook daarom starten we al in het 3e secundair.   
Daarnaast maken we gebruik van 2 belangrijke motivatiestrategieën.

SODAplus motiveert jongeren via 2 belangrijke kanalen: 

1. Directe link met de arbeidsmarkt

Meer dan 800 bedrijven kennen het SODA-project. Dit speelt een belangrijke rol in het bewustwordingsproces bij jongeren, namelijk: “Sterke soft skills vergroten mijn kansen op een leuke job”!

SODAplus toont jongeren dat zij gewild zijn op de arbeidsmarkt. Meer dan 800 bedrijven bieden stageplaatsen, vakantiejobs en vaste jobs aan voor onze jongeren. Elke jongere kan inloggen op zijn/haar eigen dashboard waarbij hij/zij direct een aantal “jobmatches” te zien krijgt. Deze match in stageplaatsen, vakantiejobs en vaste jobs wordt gemaakt op basis van de studierichting en woonplaats van de jongeren. Jongeren die dit wensen kunnen ook gecontacteerd worden door onze bedrijven. Wat zijn ze dan trots!

Het SODA-attest is een vorm van certificering dat garant staat voor de professionele attitudes van de jongere. Dit attest, dat elk schooljaar opnieuw kan worden behaald, boost het zelfvertrouwen van onze jongeren!

 

 

2. Motiveren via de vrije tijd

Leerlingen die hun SODA-attest hebben behaald krijgen gratis toegang tot events en activiteiten. Hierbij kunnen ze steeds een vriend/vriendin naar keuze meenemen. Tijdens deze events willen we onze jongeren echt in de bloemetjes zetten, hen een VIP-gevoel geven! 

Bij elk event of activiteit staat tevens een kennismakingsmoment centraal.  Zo willen we jongeren met heel diverse achtergronden samenbrengen en laten kennis maken met elkaar.      
Via deze weg vergroten we ook de cultuurparticipatie van jongeren uit het technisch - en beroepsonderwijs. Onderzoek toont immers dat de cultuurparticipatie bij deze jongeren een stuk lager ligt dan jongeren uit het ASO. Via de vertrouwde kanalen van SODAplus worden de events aangeboden aan de jongere. Dit zorgt voor een laagdrempelige toegang.