Onze missie? 

Leerlingen krijgen ongeacht hun socio-economische achtergrond dezelfde slaagkansen op de arbeidsmarkt. 

Leerlingen met diverse achtergronden komen in contact met elkaar en participeren op een gelijke manier aan het dagelijkse culturele leven. 

0 actieve
SODA-scholen

0 scholen
in aanvraag

Meer dan 25.000 leerlingen worden dit jaar gemotiveerd door SODAplus.  44% zijn leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. 

Waarom doen we het

(On)gelijke slaagkansen op de arbeidsmarkt en (on)gelijke scholen

Cijfers tonen aan dat Vlaamse jongeren met een migratie-achtergrond die hier zijn geboren en hun diploma hebben behaald minder kans hebben op het verkrijgen van een job binnen het jaar. Dit geldt ook voor jongeren uit gezinnen die in armoede leven.  Zelfs met een goede opleiding is er nog discriminatie op de arbeidsmarkt.  De SODA-attesten, uitgereikt door deelnemende scholen van het SODA-project, zijn een wapen tegen vooroordelen.  Het SODA-attest, reeds gekend bij meer dan 500 werkgevers, toont een werkgever dat de jongere beschikt over een professionele ingesteldheid.  Het attest biedt zo een antwoord op discriminatie in de wereld van rekrutering.


Daarnaast scoort het Belgisch onderwijs ondermaats op vlak van gelijke kansen en sociale mobiliteit.  Er is een grote ongelijkheid tussen de verschillende scholen inzake de kwaliteit van het verstrekte onderwijs maar ook inzake de mate waarin wordt ingezet op discipline en werkhouding bij leerlingen.  Nochtans zijn goede attitudes een zeer belangrijke tool om succesvol te zijn in het leven!  Vzw SODAplus zet zich in om jongeren met diverse achtergronden te wapenen met goede arbeidsattitudes, kennis, zelfvertrouwen en veerkracht.  Dit gebeurt in samenwerking met 98 secundaire scholen uit het BSO/TSO/DBSO en BuSO. 

Vzw SODAplus begeleidt en coacht ieder schooljaar alle deelnemende scholen.  Ze geeft de scholen tools om hun leerlingen te motiveren inzake attitudes en waakt mee over de kwaliteit van attitudevorming binnen de scholen. 

 

 

 

Onze Impact

Sinds de start in 2013: 

(2 grafieken van graficus)

Stijging aantal leerlingen per schooljaar + stijging aantal scholen per schooljaar


Hoe doen we het?

Hoe motiveren we onze tieners? 

SODAplus motiveert jongeren via 2 belangrijke kanalen: 

  1. De vzw maakt een directe link met de arbeidsmarkt wat een belangrijke rol speelt in het bewustwordingsproces bij jongeren. 
  2. De vzw zet tevens in op het vergroten van de cultuurparticipatie en de sociale integratie van kwetsbare jongeren. 

 

 

Onze doelgroep

25.000 jongeren worden beïnvloed door het SODA-project dit jaar

98 secundaire scholen nemen deel aan het SODA-project

 

Onze projecten en partners

Lees meer over onze projecten en de steun van onze filantropische partners.