Bedrijf

mmMechelen Feest

mmMechelen Feest vzw is in de kunst- en cultuurstad Mechelen actief als coördinator, facilitator, organisator en promotor van culturele en multidisciplinaire stadsfeesten en stadsevenementen. mmMechelen Feest vzw wil zowel door het initiëren van eigen initiatieven als door het regisseren en ondersteunen van kwalitatieve projecten van stedelijke diensten en creatieve partners in de stad bijdragen tot de realisatie van een dynamisch citymarketingbeleid. Op die manier wil mmMechelen Feest vzw de stad Mechelen lokaal, regionaal tot (inter)nationaal promoten als een bruisende en ondernemende cultuurstad, één in al haar verscheidenheid. mmMechelen Feest vzw wil een faciliterende organisatie zijn voor derden – creatieve organisatoren van feesten en evenementen in de wijken, de dorpen en de binnenstad van Mechelen. Door een ondersteuning en dienstverlening aan te bieden via het evenementenloket. Dit op vlak van toelating, regelgeving, subsidiëring, promotie en logistiek. Doelen: 1. mmMechelen Feest vzw organiseert in eigen beheer en in opdracht van het stadsbestuur éénmalige culturele en/of multidisciplinaire stadsevenementen met een lokale tot (inter)nationale uitstraling. 2. mmMechelen Feest vzw organiseert en/of coördineert stadsbreed gedragen terugkerende festivals. Onze stad en haar inwoners vormen de rode draad. Deze festivals kenmerken zich door duurzaamheid en diversiteit. 3. mmMechelen Feest vzw faciliteert evenementen en feestelijkheden ingericht door derden. Dit betreft zowel stedelijke diensten als verenigingen en private partners in de stad. Hiertoe wordt een evenementenplatform in het leven geroepen (digitaal & fysiek).

Spontane sollicitaties

Spontane sollicitaties voor een weekend- of vakantie job

  • Weekend- en vakantiejob