SODA-scholen
leggen de lat hoger!

Sodaplus - Klaar voor de war on talent

Wie zijn
wij?

vzw SODA+ ondersteunt scholen bij het motiveren van zoveel mogelijk leerlingen. Ons motto is dan ook: “Iedereen kan succesvol worden”

0 actieve
SODA-scholen

0 scholen
in aanvraag

We ondersteunen scholen uit heel Vlaanderen met het SODA-attitudebeleid. Wij zorgen ervoor dat SODA-scholen van elkaar kunnen leren, want zo worden ze topscholen!

Onze doelen

SODAplus & SterkT

 

Klasmanagement

We ondersteunen scholen zodat ze alle tools in handen hebben om hun leerlingen te motiveren. Later succes hangt immers vaak af van Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Daar zetten we dus op in. 

 

 

Ondersteunen & coachen van scholen

We verzamelen de feedback van leerlingen, werkgevers en scholen en maken een coachingstraject op maat en dit voor elke school. Vervolgens komt er een plan van aanpak om zoveel mogelijk leerlingen te motiveren en te stimuleren

 

 

Leerkrachten & werkgevers engageren

vzw SODA+ brengt leerkrachten, directeurs en werkgevers samen. Hiervoor zetten we stages, events en opleidingen in. Zo willen we werkgevers aansporen zich maatschappelijk te engageren en mensen uit het onderwijs bedanken voor hun enthousiasme en deelname aan het project. 

 

Wat kan u betekenen voor SODA+?

Doe een gift voor SODA+ Vrijwilliger worden bij SODA+