Bedrijf

WZC Sint-Jozef

Visie op wonen en zorg De dienstverlening van woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw kadert binnen een levensverhaal van ouderen die op zoek zijn naar een vorm van ondersteuning, omdat zij niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Op het vlak van wonen, zorg en tijdsbesteding bieden wij diverse diensten aan. inkomhal WZC Sint-Jozef Het behouden en verstevigen van banden met familie, vrienden en kennissen vormen een sterk aandachtspunt binnen onze organisatie. Dit vertaalt zich in tal van aspecten zoals het ontbreken van bezoekuren en de beschikbaarheid van een grote polyvalente zaal waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Familie, vrienden en kennissen zijn sterk betrokken op het leven in het woonzorgcentrum. Wanneer de zorgbehoevendheid toeneemt, staat een gemotiveerde en deskundige ploeg van medewerkers klaar om samen te zoeken naar gepaste antwoorden. De aandacht voor de spiritualiteit van de congregatie Zusters van Liefde J.M. krijgt een bijzondere plaats in tal van vieringen en persoonlijke begeleiding. Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw wil voor de regio een betekenisvol woonzorgcentrum zijn in al zijn facetten. Hierbij wordt maximaal gestreefd naar een nauwe samenwerking met andere regionale partners zoals andere woonzorgcentra, het OCMW, de thuiszorg, de regionale ziekenhuizen, Volkshaard cvba, de groep van assistentiewoningen Antoniushof, huisartsen, ... Wij richten ons ook naar de ouderen die in de buurt wonen.

Spontane sollicitaties

Spontane sollicitaties voor een voltijdse job

  • Vaste job

Spontane sollicitaties voor een stage

  • Stage

Spontane sollicitaties voor een weekend- of vakantie job

  • Weekend- en vakantiejob