Hoe leggen we de lat hoog voor onze scholen? - SODA+

Hoe leggen we de lat hoog voor onze scholen?

Vlaamse scholen kampen met grote attitudeproblemen, dit wordt aangetoond door het TALIS-onderzoek. Ditzelfde onderzoek toont ook aan dat die attitudeproblemen een grote impact hebben op de tijd dat enerzijds aan klasmanagement wordt gespendeerd, anderzijds aan het lesgeven zelf. 

SODAplus heeft in meer dan 90 scholen een project rond attitudevorming. 
Wij geven scholen tools om:
- Hun leerlingen bewust te maken over het belang van soft skills
- Hen te motiveren om sterke soft skills te verwerven

Hierbij hebben we 1 belangrijke missie: een gelijke maatstaf in alle scholen, de lat hoog leggen voor àlle scholen! Zo strijden we tegen de ongelijkheid in het onderwijs. 


Elke deelname van een nieuwe school start met een uitgebreid opleidingsprogramma van het leerkrachtenkorps ontwikkeld door SODAplus. De methodologie is eenduidig en eenvormig; dit zowel voor alle leerkrachten als voor alle deelnemende scholen. De methodologie is o.a. gebaseerd op het onderzoek van John Hattie en de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan.  

Eens een school deelneemt wordt jaar na jaar verder gewerkt aan de professionalisering van die school.  Via een bevraging bij leerlingen, bedrijven en scholen wordt over elke school uitgebreide data gegenereerd over hoe zij omgaan met attitudevorming. 
Vervolgens krijgt elke school na elk schooljaar een individueel en persoonlijk rapport dat de school een beeld geeft van haar eigen sterktes en verbeterpunten.  Elke school krijgt zo een beeld over hoe ze het doen t.o.v. scholen met een gelijkaardig leerlingenpopulatie (betreffende de socio-economische status van de leerlingen).  Aan de hand van dit rapport gaat SODAplus verder met de school aan de slag.