Hoe strijden we tegen ongelijke slaagkansen op de arbeidsmarkt? - SODA+

Hoe strijden we tegen ongelijke slaagkansen op de arbeidsmarkt?

De transitie naar de arbeidsmarkt verloopt niet voor alle schoolverlaters even vlot. Onderzoek bevestigt dat jonge schoolverlaters van allochtone afkomst een moeilijke transitie naar het werkveld ervaren. Vooral wanneer zij laaggeschoold zijn en solliciteren voor niet-knelpuntberoepen (Baert et al., 2013). Bovendien wordt ook in onderzoek bevestigd dat jongeren met een “vreemd” klinkende naam heel wat minder kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek dan leerlingen met een duidelijk Vlaamse naam (Baert, 2017).

Het SODA-attest als troef op de arbeidsmarkt

Vzw SODA+ wil dat deze leerlingen terug grip krijgen op hun eigen situatie en omgeving. Dit heet empowerment. Bij vzw SODA+ geloven wij dat scholen een grote rol spelen in het wegwerken van de discriminatie en in het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.

         


Het SODA-attest, een label dat garant staat voor de positieve attitudes van de jongere, is een objectief selectiecriterium in een sollicitatieprocedure.

Hoe meer bedrijven het SODA-attest waarderen, hoe meer discriminatie kan worden tegengegaan.
Intussen is het attest reeds gekend bij meer dan 800 bedrijven en organisaties. Voor deze bedrijven dient het SODA-attest als een objectief selectiecriterium bij rekrutering.

 

Leerlingen met een SODA-attest hebben een extra troef in de hand bij het aangaan van sollicitaties. Ze tonen aan een werkgever dat ze in het bezit zijn van de nodige soft skills. Sterke soft skills zijn een essentiële tool voor de uitbouw van een succesvol leven. Hoe meer leerlingen we kunnen bewust maken van het belang van professionele attitudes en hen kunnen motiveren om die aan te nemen, hoe meer jongeren we sterk kunnen maken voor de uitbouw van hun toekomst. Dit kan ongetwijfeld de kans op een uitnodiging verhogen!

In 2020 stonden 10.099 jongeren sterker in hun schoenen dankzij het SODA-attest!