Onze doelgroep - SODA+

Onze doelgroep

Scholen

Vzw SODAplus coacht en ondersteunt secundaire scholen in het motiveren van hun leerlingen.  Dit gebeurt momenteel in meer dan 90 scholen uit het beroeps-, technisch en buitengewoon onderwijs.   

SODAplus geeft tools aan scholen om hun leerlingen bewust te maken van de impact van eigen attitudes en hen te motiveren zich met sterke soft skills te wapenen. 

Elke deelnemende school heeft een eigen SODA-team, een team bestaande uit de directeur, leerlingbegeleiders en leerkrachten die de trekkers zijn van het SODA-project op hun school.  Zij zijn onmisbaar in het hele project.

                      

Een ander belangrijk deel van onze werking is het waken over de kwaliteit van de attitudevorming op deze scholen. Op deze manier wil de vzw vechten tegen ongelijkheden in het onderwijssysteem en zet ze zich in om het onderwijssysteem en de reputatie van SODA-scholen te verbeteren. 

Jongeren

SODAplus heeft in elke SODA-school een project lopen rond attitudevorming. Hiermee bereiken we jongeren uit het 3e, 4e, 5e, 6e en eventueel 7e jaar secundair (leeftijd 14 -20 jaar). Dit schooljaar zijn meer dan 25.000 leerlingen betrokken in het project. 

44% van deze leerlingen zijn leerlingen met een socio-economisch kwetsbare thuissituatie. Leerlingen met een migratieachtergrond en/of leerlingen met een kansarme thuissituatie blijken immers veel meer in het beroeps- of technisch onderwijs terecht te komen. 
Zo hebben kinderen van laaggeschoolde moeders 10x zoveel kans om in het vierde jaar BSO te zitten als kinderen van hooggeschoolden.  Onderwijsvormen waarop vaak wordt neergekeken; terwijl net zij de profielen voor heel wat knelpuntberoepen leveren!