Onze doelgroep - SODA+

Onze doelgroep

SODAplus zet zich in om jongeren met diverse achtergronden te wapenen met sterke professionele attitudes, kennis, zelfvertrouwen en veerkracht.  Dit gebeurt in samenwerking met secundaire scholen uit het beroeps-, technisch en buitengewoon onderwijs.  Leerlingen met een migratieachtergrond en/of leerlingen met een kansarme thuissituatie blijken veel meer in deze onderwijsvormen terecht te komen.  Zo hebben kinderen van laaggeschoolde moeders 10x zoveel kans om in het vierde jaar BSO te zitten als kinderen van hooggeschoolden.  Onderwijsvormen waarop vaak wordt neergekeken; terwijl net zij de profielen voor heel wat knelpuntberoepen leveren!  SODAplus bereikt met haar werking jongeren in het 3e, 4e, 5e, 6e en 7e secundair.  Momenteel nemen 99 scholen deel, verspreid over het Vlaams en Brussels Gewest.  In het schooljaar 2018-2019 werden 23.799 leerlingen bereikt via het SODA-project.  Dit schooljaar zijn dit er reeds over de 25.000.  44% van deze leerlingen zijn jongeren met een socio-economisch kwetsbare thuissituatie.  

Binnenkort start SODAplus met intensieve coaching trajecten voor kwetsbare leerlingen.   Lees meer hierover bij Onze projecten

 

 

Sinds de start van SODAplus is het aantal deelnemende scholen sterk gegroeid.  De vzw coacht en ondersteunt deze scholen in het motiveren van hun leerlingen.