Onze scholen ondersteunen - SODA+

Onze scholen ondersteunen

icoon ondersteuning

Voorbereiding op de nieuwe eindtermen (2019)

 

Jaarlijkse opvolging

Vzw SODA+ heeft als doel scholen te coachen en samen met hen te zoeken naar groeipotentieel. Een kwaliteitscontrole is noodzakelijk om de reputatie van het SODA-attest niet onderuit te halen. Daarom voert vzw SODA+ een jaarlijkse analyse uit van alle SODA-scholen. Deze analyse zal ieder jaar met alle SODA-scholen (SODA-werkgroep + directie) besproken worden. De metingen die gebruikt worden om scholen objectief te kunnen evalueren, worden via een vastgelegde methode verricht: 

  • Er wordt ieder jaar een enquête bij de SODA-leerlingen afgenomen
  • Werkgevers kunnen feedback geven over hun ervaringen met SODA-leerlingen
  • Scholen kunnen hun engagement documenteren via hun eigen map in google-drive
  • Ieder schooljaar heeft vzw SODA+ een opvolgingsgesprek met de SODA-werkgroep en directie van iedere SODA-school

professor valcke: kracht van het soda-project

SODA-awards voor scholen

Tegelijk is het minstens even belangrijk om scholen die goed bezig zijn en bijdragen aan het welslagen van het SODA-project een schouderklopje te geven. Scholen die op enkele criteria goed scoren kunnen daarom beloond worden met een SODA-award. We kiezen ervoor om elk jaar een verschillende SODA-award uit te reiken, dit op basis van een aantal specifieke criteria. Zo willen we ervoor zorgen dat alle scholen, met elk hun eigen sterke punten, de kans krijgen om hiervoor erkend te worden. Met de SODA-awards willen we good-practices creëren voor andere scholen. Opgelet! Als vzw zullen wij nooit publiekelijk communiceren over deze awards. 

professor valcke: hoe belonen?