Onderzoek UGent - SODA+

Onderzoek UGent

Op zoek naar een onderzoeksopdracht of een onderwerp of praktijkprobleem voor jouw thesis, masterproef, doctoraat of stage?

 

Professoren UGent

Vzw SODA+ werkt nauw samen met de Universiteit van Gent. Samen met Prof. Dr. Martin Valcke (Onderwijskunde) en Prof. Dr. Koen Schoors (Economie) willen we onderzoeken wat en hoe groot het effect is van het SODA-project en hoe we de efficiëntie ervan nog kunnen vergroten. Tevens is dit de jury voor de jaarlijkse SODA-awards.

Veelgestelde vragen over het SODA-project werden reeds beantwoord door Prof. Dr. Martin Valcke (Onderwijskunde): klik hier

Het SODA-project is reeds het grootste onderwijsproject in Vlaanderen dat leerlingen motiveert om te werken aan professionele attitudes. Hiervoor maakt vzw SODAplus gebruik van de zelfdeterminatietheorie, de motivatieleer en rolmodellen.

 

Ieder jaar werkt vzw SODA+ samen met thesisstudenten pedagogiek, onderwijskunde, sociologie, maatschappelijk werk & economie. 

Via enquêtes die jaarlijks worden afgenomen bij meer dan 4.000 leerlingen halen we alle data op waarmee onze stagiair(e)s meteen aan het werk kunnen.

De volgende probleemstellingen werden door deze studenten onderzocht:

 

Karolien Keppens 2014-2015:

Masterproef: Kiezen voor een studierichting: een vergelijkende studie tussen 'witte' en 'zwarte' scholen bij leerlingen uit de derde graad algemeen-, technisch- en beroepssecundair onderwijs.

Bekijk hier het onderzoek. 

 

Hanne Cooreman 2015-2016:

Masterproef: De motivatie van leerlingen om een SODA-attest te behalen in het technisch- en beroepssecundair onderwijs. 

Bekijk hier het onderzoek.

Onderzoeksstage: SODA-Rolmodellen in de klas.

Bekijk hier het onderzoek.

 

Kim Van Ammel 2015-2016:

Masterproef: Het maatschappelijk aanzien van onderwijsvormen in Vlaanderen: een onderzoek naar de perceptie van ouders van leerlingen uit het secundair onderwijs.

Bekijk hier het onderzoek

 

Noémie Crémer 2016-2017:

Onderzoeksstage: De perceptie van leerlingen op de onderwijsvormen TSO en BSO.

Bekijk hier het onderzoek.

 

Robbe Holvoet 2017-2018:

Onderzoeksstage: Stimuleren van consequentie wat betreft het melden van SODA-overtredingen.

Bekijk hier het onderzoek.

 

Paulien Schamp 2018-2019:

Onderzoeksstage: Het stemmen van attitude tijdens klassenraden.

Bekijk hier het onderzoek

 

Sandra Van Den Heuvel 2018-2019:

Onderzoeksstage: VOLHARDING: EEN SLEUTEL TOT SUCCES. Maar hoe leer je dit efficiënt aan? 

Bekijk hier het onderzoek

 

Mona Bassleer 2019-2020:

Onderzoeksstage: Veranderingen in het constructief feedback geven van leerkrachten aan leerlingen uit het technisch- en beroepssecundair onderwijs in verband met hun soda-attest: workshop onder de loep genomen.

Bekijk hier het onderzoek

 

Margo Dewispelaere 2020-2021:

Onderzoeksstage: Waarom kiezen jongeren voor een STEM-studierichting?

Bekijk hier het onderzoek

 

Joeri Cloostermans 2020-2021:

Onderzoeksstage: Voorspellen wie het SODA-attest behaalt: een onderzoek naar de rol van motivatie en leerprestaties in het behalen van het SODA-attest.

Bekijk hier het onderzoek

 

Interdisciplinair Project - Opleidings- en onderwijswetenschappen UAntwerpen 2020-2021:

Voor dit project zocht een team van onderzoekers een antwoord op de vraag: "Hoe kan je efficiënt zelfevaluatie en feedbackgesprekken organiseren?", en dit specifiek met betrekking tot attitudes. 

Het onderzoek kan je hier lezen. Heb je interesse in de handleiding en andere producten die ze ontwikkelden? Stuur ons dan een mailtje!

 

Op zoek naar een onderzoeksopdracht of een onderwerp voor je thesis, doctoraat of stageonderzoek? Bekijk hier onze voorstellen.

Meer info over deze onderzoeken? Contacteer ons