SODA+ heeft onderzoeksonderwerpen voor jouw scriptie, thesis of doctoraat

Onderzoeksvoorstellen

 1. Bekijk hieronder de mogelijke onderwerpen waarmee je bij vzw SODAplus kan werken. Via jaarlijkse enquêtes bij meer dan 10.000 SODA-leerlingen kunnen we jou voorzien van onderzoeksdata waar jij verder mee aan de slag kan.
 2. Heb je interesse om met ons samen te werken? Of heb je zelf een interessant voorstel? Mail naar  of bel 09 224 28 00.
   

Inhoudsopgave

Lijst mogelijke onderwerpen

 • De invloed van het imago van onderwijsvormen op de studieresultaten van leerlingen
 • Wat is algemene kennis?
 • TSO ondergewaardeerd! De invloed van het imago van onderwijsvormen op de studiekeuze van leerlingen.
 • Perceptie voor de studierichtingen
 • Hoeveel SODA-attesten* (%) reik je het best uit?
 • Beste Peer 2 Peer evaluaties omtrent SODA
 • Efficiënt Rolmodellen gebruiken
 • Invloed imago TSO/BSO op de resultaten
 • Invloed van het SODA-project* op de meetbare attitudes
 • Is er een causaliteit/correlatie tussen het hebben van een SODA-attest als objectief selectiecriterium en extremisme/radicalisering.
 • Wat is de invloed van het SODA-attest op de outputgegevens/slaagkansen.
 • Evaluatie van Attitude? Hoe best stemmen?
 • Correlatie tussen SES van de leerlingen en de mate waarin de leerlingen het gevoel hebben dat er op hen wordt neergekeken?
 • Bij welke jongeren is de negatieve perceptie (watervalsysteem) het grootst? Is er een verschil bij autochtone jongeren en allochtone jongeren?
 • SODA-rapport als een tool om te groeien in je attitudes? Growth mindset of dreigmiddel? En hoe kunnen we hieraan werken?
 • Wat zijn de voordelen van tegenslag?
 • Volharding: een sleutel tot succes. Maar hoe leer je dit efficiënt aan?
 • Jaarlijks analyseren van de werking van BuSO-scholen via een enquête bij de leerlingen.
 • Analyse “te laat komen”. Welke scholen boeken met welke initiatieven het grootste succes?
 • SODA enkel voor TSO/BSO of beter voor alle onderwijsvormen?
 • Effect zerotolerance beleid van school op Stiptheid
 • Rapport voor BuSO-leerlingen OV2 (pictogrammen? )
 • Correlatie SODA en attitudes op punten
 • Interesses volgens klassen en wat heeft dit voor invloed op hun cognitieve vaardigheden?
 • Correlatie of causaal verband tussen tegenslag en gelukservaring/motivatie in latere job?
 • Stomme taken uitvoeren (kuisen) bevordert zelfdiscipline?
 • Zerotolerance leidt tot meer duidelijkheid voor de leerlingen?
 • SODA-attesten uitreiken samen met proclamatie?
 • Verplicht meldingen maken over het werkpunt attitude zorgt voor meer objectiviteit?
 • SODA-enquête klassikaal invullen of thuis? Wat levert objectievere resultaten op?
 • Melding of geen melding? Waarom maken leerkrachten geen melding over de attitudes van een leerling?
 • Leiden (niet bindende) toelatingsproeven voor een studierichting tot een betere perceptie van die studierichting?
 • In welke mate worden “strenge scholen” als “betere scholen” aanzien?
 • Bevestigd het SODA-project op een school de reputatie als “minder strenge school”?
 • Mocht een school (niet bindende) toelatingsproeven organiseren alvorens een leerling zich kan inschrijven in een studierichting, kan dit er dan voor zorgen dat de perceptie van het niveau van die studierichting verbeterd?
 • Waarin verschillen scholen waarbij er veel of weinig leerlingen zijn die de school zouden aanbevelen?
 • Hoe leerlingen motiveren om aan zelfevaluatie te doen?

(onderwerpen in het vet krijgen voorrang bij ons)

 

Een stagedag bij vzw SODAplus

 

 

Meer uitleg over de onderwerpen

De invloed van het imago van onderwijsvormen op de studieresultaten van leerlingen

De maatschappelijke perceptie ten aanzien van het technisch- en beroepssecundair onderwijs wordt  vaak gekenmerkt door negativiteit in vergelijking met het ASO. Deze negatieve perceptie leidt vervolgens tot een negatief imago van het TSO/BSO.  Wij stellen ons dan ook de vraag of dit imago een invloed heeft op de studieresultaten van de leerlingen in het TSO en BSO? Zijn leerlingen uit het TSO/BSO minder geneigd zich in te spannen om een diploma te behalen dan leerlingen uit het ASO? In welke mate zorgt het positieve imago van een onderwijsvorm voor een extra studie-drive? Zou een imago-boost van het TSO/BSO leiden tot een grotere studiestimulans? Dit is tenslotte het doel dat we met het SODA-project* trachten te bereiken.

Concreet onderzoekt u: Wat is de invloed van de negatieve perceptie van het TSO/BSO op de studieresultaten van leerlingen?

Wat is algemene kennis?

Welke kennis is noodzakelijk om te overleven of mee te draaien in een maatschappij? In veel quizprogramma’s worden voortdurend onderwerpen behandeld zoals geschiedenis, sport, cultuur, bekende personen,… Maar waarom wordt dit als “de algemene kennis beschouwd?” Waarom wordt deze kennis hoofdzakelijk aangeleerd in het ASO en niet in het TSO/BSO? Wie bepaalt wat algemene kennis is? Waarom wordt vakspecifieke kennis uit het TSO/BSO niet op dezelfde manier gewaardeerd als kennis uit het ASO? Is het niet waardevol om het verschil te kennen tussen een houtboor en een steenboor in plaats van te weten wie een gouden medaille behaalde in het jaar x? Creëren we hierdoor het idee dat sommige jongeren zich “dom” voelen?

Concreet onderzoekt u het maatschappelijk belang dat gehecht wordt aan kennis uit het TSO/BSO in vergelijking met kennis uit het ASO.


TSO ondergewaardeerd! De invloed van het imago van onderwijsvormen op de studiekeuze van leerlingen.

Onderzoek watervalsysteem: Wat zijn de redenen waarom een leerling voor een bepaalde TSO-richting koos? Had hij een B-attest of koos hij hier vrijwillig voor? Was deze richting de beste van de slechtste keuzes? En waarom koos hij voor deze school? Wat wist hij over deze school? Mochten TSO/BSO-leerlingen mogen kiezen, welke richting hadden zij dan gekozen?
Is er niet ook een watervalsysteem onder de TSO/BSO scholen bezig? Is dit geen oorzaak van de "concentratiescholen". Zorgen deze concentratiescholen niet voor een extra negatief imago?

Perceptie voor de studierichtingen

Hoe denken leerlingen ASO/TSO/BSO leerlingen over een bepaalde TSO/BSO-richting? Weten leerlingen hoe waardevol hun diploma is op de arbeidsmarkt? Hoe denken de leerlingen over de attitudes van ASO t.o.v. TSO t.o.v. BSO? Hoeveel ASO leerlingen zouden wel in een TSO-richting (interessanter) willen zitten mochten deze een positiever imago hebben? Waarom hoort techniek niet bij algemene kennis? (bij quizzen worden zelden vragen gesteld over hout/bouw/techniek/metaal/elektriciteit/textiel )
Invloed van het SODA-project* op de meetbare attitudes
Na x jaar het SODA-attest te gebruiken op school. Zien we hierdoor veranderingen in de attitudes van de jongeren? Stiptheid? Dit is duidelijk te meten! Orde? Dit hangt al wat meer af van de opvattingen van de leerkracht. Door het SODA-attest kan het zijn dat de leerkrachten veel te hoge verwachtingen krijgen. Discipline? Attitude? (Leerlingenraad? Studie? Schoolploeg?)

Hoeveel SODA-attesten* (%) reik je het best uit?

Het moet aanvoelen als een prijs, een beloning, maar deze mag ook niet onmogelijk zijn om te behalen. Bij welke percentages krijg je de meeste jongeren zover dat ze hun gedrag gaan aanpassen?

Beste Peer 2 Peer evaluaties omtrent SODA

Op welke manier kunnen de SODA-werkpunten peer2peer evalueren zonder dat de populaire jongeren te veel bevoordeeld worden.

Rolmodellen gebruiken

Een systeem opzetten waarbij we de 6de jaars als rolmodel willen gebruiken om bepaalde taken uit te voeren. Taken die een zekere discipline vergen en die niet altijd even leuk zijn om uit te voeren. We geven bijvoorbeeld de 6de jaars de verantwoordelijkheid om de speelplaats mooi te houden en controleren dit op het einde van de week. Een beloning kan volgen... Kopiëren de jongeren van de 2de graad dit gedrag? Hoe kunnen we dit systeem implementeren in het SODA-project?*

Invloed imago TSO/BSO op de resultaten

Uitzoeken wat de invloed is van de negatieve perceptie van het TSO/BSO op de resultaten van leerlingen. Zij leerlingen minder geneigd zich in te spannen om een TSO-diploma te behalen dan om een ASO-diploma te behalen? In welke mate zorgt het positieve imago van een richting voor een extra studie-drive? Zal een imago-boost van het TSO/BSO dan niet ook zorgen voor een extra studie-stimulans? Dit is tenslotte het doel dat we met het SODA-project* trachten te bereiken.

Is er een causaliteit/correlatie tussen meer wetenschappelijke opleidingen en extremisme/radicalisering. Is er een causaliteit/correlatie tussen het hebben van een SODA-attest als objectief selectiecriterium en extremisme/radicalisering.
Staatsveiligheid: welke diploma’s hebben de terroristen? Concentratiescholen, hoe liggen de visies uiteen tussen wetenschappelijke studierichtingen en niet wetenschappelijke studierichtingen? In welke zoeken geradicaliseerde jongeren niet naar een vorm van erkenning?

Wat is de invloed van het SODA-attest op de outputgegevens/slaagkansen in hogere studies.

Meten en opvragen van studieresultaten van leerlingen met een SODA-attest en dit vergelijken van alle leerlingen zonder SODA-attest.

Evaluatie van Attitude? Hoe best stemmen?

Is het niet beter om alle leerkrachten anoniem te laten stemmen op de begeleidende klassenraad voor het puntje attitude? Op welke manier verhinder je dat een leerling wel een B-score krijgt omdat een “populaire” leerkracht problemen heeft met hem en dat alle collega’s daarom volgen….


Correlatie tussen SES van de leerlingen en de mate waarin de leerlingen het gevoel hebben dat er op hen wordt neergekeken?

Zouden leerlingen in “rijkere” scholen nog meer het gevoel hebben dat er op hun onderwijsvorm wordt neergekeken?
Zou het kunnen dat autochtone Belgen meer belang hechten aan hogere diploma’s en daardoor ook meer belang hechten aan het ASO?

Bij welke jongeren is de negatieve perceptie (watervalsysteem) het grootst? Is er een verschil bij autochtone jongeren en allochtone jongeren?

De gevolgen van het watervalsysteem resulteren zich in een gevoel bij de leerlingen dat er op hen wordt neergekeken. Maar bij welke jongeren is dit gevoel het grootst? Is er een verschil bij autochtone jongeren en allochtone jongeren?
SODA-rapport als een tool om te groeien in je attitudes? Growth mindset of dreigmiddel? En hoe kunnen we hieraan werken?
In welke mate gebruiken leerkrachten het SODA-rapport als een tool om te groeien in je attitudes? Growth mindset. Gebruikt men dit niet teveel als een dreigmiddel? En hoe kunnen we hieraan werken?

Wat zijn de voordelen van tegenslag?

Tegenslag: Uit je land moeten vluchten, armoede, gehandicapte ouder of broer of zus,….
Of met andere woorden zijn er ook positieve kanten aan tegenslag? Jongeren die nog maar net in België wonen blijken vaak volwassener? Welke van deze aspecten zouden we beter meer benadrukken? Growth mindset
Bijvoorbeeld: zouden leerlingen die het moeilijker hebben gehad in hun jeugd minder snel burn-outs krijgen? http://www.hpdetijd.nl/2016-03-08/de-pampergeneratie-verwend-gekoesterd-en-daardoor-doodongelukkig/


Volharding: een sleutel tot succes. Maar hoe leer je dit efficiënt aan?

Naar aanleiding van de TED-talk over Vastberadenheid: klik hier

Hoe kunnen we de volharding bij leerlingen bevorderen?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat scholen meer inzetten op volharding/discipline?

In welke mate zetten scholen hier nu al op in? In verhouding met andere landen?

Jaarlijks analyseren van de werking van BuSO-scholen via een enquête bij de leerlingen.

Jaarlijks neemt vzw SODA+ een enquête af bij alle SODA-leerlingen. Op die manier toetsen we af in welke mate de school werkt aan de attitudes bij de leerlingen.
Deze enquête is voornamelijk afgesteld op het TSO/BSO. We merken dat BuSO-scholen vaak consequenter zijn in het opvolgen van attitudes maar dat de leerlingen ook meer problemen hebben in het begrijpen van de vragen.
Help jij ons mee met het zoeken naar een enquête op maat van de BuSO-leerling en de BuSO-scholen?


Analyse “te laat komen”. Welke scholen boeken met welke initiatieven het grootste succes?

We vragen van alle scholen de cijfers op van het aantal te laatkomers/ongewettigde afwezigheden. We onderzoeken wat scholen gedaan hebben die het aantal te laatkomers drastisch hebben laten dalen. Wat werkt het best? Nablijven? Strafstudie? Belonen? Extra motiveren? School aantrekkelijker maken? …..

SODA enkel voor TSO/BSO of beter voor alle onderwijsvormen?

Moeten we het SODA-attest als troef houden voor de jongeren uit het TSO/BSO? Maar bevestigd dat niet de negatieve perceptie? Als ook leerlingen uit het ASO dit attest kunnen halen, waarom zou het TSO/BSO dan nog een extra troef hebben?

Effect zerotolerance beleid van school op Stiptheid

Sommige SODA-scholen hanteren een zerotolerancebeleid.

Correlatie SODA en attitudes op punten


Motivatie leerkrachten door SODA


Interesses volgens klassen en wat heeft dit voor invloed op hun cognitieve vaardigheden?

Bvb.: middenklasse en rijken willen vaker reizen en de wereld zien: leren ze hierdoor gemakkelijker hun talen?
Middenklasse en rijken gaan vaker naar festivals. ….
Kansarmen kijken meer voetbal of hebben vaker vakantiejobs enkel voor het geld? Kiezen rijke jongeren minder vaak voor het geld bij een vakantiejob? Kiezen zij voor andere vakantiejobs? Enz…

Correlatie tussen tegenslag en gelukservaring/motivatie in latere job?

Jongeren die niet alles in de schoot geworpen kregen. Zijn zij gelukkiger in een job en gemotiveerder wanneer ze niet meteen een droomjob hebben? Of worden ze sneller afgeremd om hogerop te geraken omdat ze minder gefrustreerd zijn?

Stomme taken uitvoeren (kuisen) bevordert zelfdiscipline?


Wat zijn de belangrijkste redenen waarom leerkrachten geen meldingen maken over de attitudes van hun leerlingen.

Eén van de meest voorkomende problemen op veel scholen is dat niet alle leerkrachten de moeite doen om meldingen te maken over de (slechte) attitudes van een leerling. Hierdoor wordt er ook nooit met de leerling gezocht naar een oplossing. Wat is de reden dat niet alle leerkrachten hier tijd en energie willen insteken?

Waarin verschillen scholen waarbij er veel of weinig leerlingen zijn die de school zouden aanbevelen?

We vroegen de leerlingen of zij hun school zouden aanbevelen aan andere jongeren. In sommige scholen zien we dat er meer leerlingen hun school zouden afraden dan aanprijzen. In andere scholen zien we net het omgekeerde. In wat verschillen die scholen onderling? Wat zorgt ervoor dat een school een bepaalde reputatie krijgt op het vlak van “Discipline”?

Hoe leerlingen motiveren om aan zelfevaluatie te doen?

Welke incentives werken het best om ervoor te zorgen dat leerlingen:
• Zichzelf zo goed mogelijk willen inschatten op een zelfevaluatie.
• Zoeken naar een praktische oplossing indien de leerling reeds beseft dat hij/zij een bepaald werkpunt heeft.