Professionele attitudes- SODA+

Klasmanagement

icoon klas met leerlingen

Het SODA-project is het grootste wetenschappelijk onderbouwd onderwijsproject in Vlaanderen dat leerlingen motiveert om efficiënter te werken aan professionele attitudes. vzw SODAplus wil een antwoord bieden op een aantal hardnekkige problematieken in het onderwijslandschap: (1) demotivatie en (2) gedragsproblemen bij leerlingen; (3) schooluitval; en (4) de negatieve perceptie van scholen ten gevolge van het watervalsysteem

Onze doelstellingen:

icoon oplijsting   

Minder planlast

Met het SODA-rapport evalueren scholen de professionele attitudes van hun leerlingen efficiënter en hebben ze hierdoor minder planlast.
Daarom kozen we voor maar 4 werkpunten (Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude) EN kan een leerling enkel een A- of B-score behalen.

icoon gesprek

Kwalitatief evaluatiegesprek

Leerkrachten kunnen daardoor meer tijd besteden aan een kwalitatief evaluatiegesprek.

icoon groeien

Meer zelfvertrouwen en motivatie

Het SODA-rapport is dus een manier om leerlingen te helpen groeien en zo te werken aan hun zelfvertrouwen op school en in het werkveld. Dit werkt bovendien motiverend: iedereen kan groeien en succesvol worden want iedereen krijgt dezelfde kansen.

 
icoon plus

Positieve evolutie en verticale leerlijn

De regels om een SODA-attest te behalen houden rekening met de positieve evolutie van elke leerling, iedereen kan eens tegen de lamp lopen. De regels zijn eenduidig en eenvormig voor alle scholen, een belangrijke basis voor een verticale leerlijn wat betreft beleid inzake attitudes.

icoon beloning

Positieve bekrachtiging

Met het SODA-attest willen we leerlingen erkennen en belonen voor de inspanning die ze leveren:

"Met je SODA-attest maak je kans op de best betaalde vakantiejobs en de leerrijkste stageplaatsen!"
icoon kroon

Rolmodellen en voorbeeldscholen

Zo maken we van SODA-leerlingen rolmodellen en van SODA-scholen voorbeeldscholen.

 
 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken werken we in iedere school met een SODA-rapport en kunnen leerlingen een SODA-attest behalen. 

 

 

soda-rapport leidt tot soda-attest

 

Nog vragen?