Discriminatie - SODA+

Discriminatie

Leerlingen uit kansengroepen en gelijke kansen in het onderwijs

Voor leerlingen uit kansengroepen zijn de onderwijskansen niet gelijk verdeeld. Vlaanderen heeft namelijk de grootste etnische kloof in het Westerse onderwijs (PISA, 2015). Leerlingen uit kansengroepen: 

(1) blijven doorgaans vaker zitten,

(2) zijn minder aanwezig in 'hooggewaardeerde' onderwijsvormen. Leerlingen uit arbeidsmarktgericht onderwijs in Vlaanderen worden namelijk vaak gelabeld als “arme klasse”. Kansarmen en/of leerlingen met een migratie-achtergrond starten frappant vaker in het beroepsonderwijs vergeleken met hun autochtone leeftijdsgenoten (Van Gasse & Van Cauteren, 2011)

(3) stromen vaker uit zonder diploma, en

(4) stromen minder door naar het hoger onderwijs (Unia, 2018).

Geen racisme, maar de lat hoog leggen voor alle jongeren

Om leerlingen uit kansengroepen te helpen, en om begrip te tonen voor hun situatie, kan het gebeuren dat we voor deze jongeren onbewust de lat lager leggen en hen te veel ontzien. Maar volgens vzw SODA+ is dit geen goed idee.

Lees hier waarom!

Ook sluiten we ons in deze zin sterk aan bij onderstaand citaat. 

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Ook de transitie naar de arbeidsmarkt verloopt niet voor alle schoolverlaters even vlot. Onderzoek bevestigt dat jonge schoolverlaters van allochtone afkomst een moeilijke transitie naar het werkveld ervaren. Vooral wanneer zij laaggeschoold zijn en solliciteren voor niet-knelpuntberoepen (Baert et al., 2013). Bovendien wordt ook in onderzoek bevestigd dat jongeren met een “vreemd” klinkende naam heel wat minder kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek dan leerlingen met een duidelijk Vlaamse naam (Baert, 2017).

Maar er zijn factoren die kunnen inwerken op deze vorm van discriminatie. Zo blijkt dat aan vrijwilligerswerk doen een troef is op de arbeidsmarkt. De kans om meteen op een jobgesprek uitgenodigd te worden steeg door het vermelden van vrijwilligerswerk van 8.3% tot 11.1%, dat is een stijging van een derde! (Baert & Vujić, 2016).

Het SODA-attest als troef op de arbeidsmarkt

Vzw SODA+ wil dat deze leerlingen terug grip krijgen op hun eigen situatie en omgeving. Dit heet empowerment. Bij vzw SODA+ geloven wij dat scholen een grote rol spelen in het wegwerken van de discriminatie en in het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.

Het SODA-attest, een label dat garant staat voor de positieve attitudes van de jongere, is een objectief selectiecriterium in een sollicitatieprocedure. Hoe meer bedrijven het SODA-attest waarderen, hoe meer discriminatie kan worden tegengegaan.

Leerlingen met een SODA-attest hebben een extra troef in de hand bij het aangaan van sollicitaties. Ze tonen aan een werkgever dat ze in het bezit zijn van de nodige soft skills. Sterke soft skills zijn een essentiële tool voor de uitbouw van een succesvol leven. Hoe meer leerlingen we kunnen bewust maken van het belang van professionele attitudes en hen kunnen motiveren om die aan te nemen, hoe meer jongeren we sterk kunnen maken voor de uitbouw van hun toekomst. Dit kan ongetwijfeld de kans op een uitnodiging verhogen!

 

 

SODA en onderzoek

Bij vzw SODA+ wordt onderzoek gedaan rond discriminatie, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. Momenteel onderzoeken we ook het civiele effect en de maatschappelijke impact van het SODA-attest. Interesse om ons hiermee te ondersteunen? Of zoek je gewoon nog een onderwerp voor je thesis, masterproef of stage? Neem contact op met ons!

Bekijk hier onze onderzoeksonderwerpen