Schoolteams professionaliseren -SODA+

Schoolteams professionaliseren

Icoon ondersteuning

Vzw SODAplus begeleidt en coacht ieder schooljaar alle scholen. Hierdoor werken we aan de kwaliteitontwikkeling van de scholen door te luisteren naar en rekening te houden met feedback van de SODA-leerlingen, de werkgevers en de scholen zelf. Samen met de scholen stellen we dan een plan-van-aanpak op, met als doel zoveel mogelijk leerlingen te kunnen motiveren. Op een empirische wijze zoeken we uit welke (les)technieken & tips we best verspreiden onder de scholen.

SODA-scholen zijn scholen die werken aan attitudes

Ons doel is om van alle SODA-scholen voorbeeldscholen te maken! Daarom gaan wij onze SODA-scholen actief promoten. Hoe we dat doen lees je hier.

Jaarlijkse opvolging

Vzw SODA+ heeft als doel scholen te coachen en samen met hen te zoeken naar groeipotentieel. Een kwaliteitscontrole is noodzakelijk om de reputatie van het SODA-attest niet onderuit te halen. Daarom voert vzw SODA+ een jaarlijkse analyse uit van alle SODA-scholen. Deze analyse zal ieder jaar met alle SODA-scholen (SODA-werkgroep + directie) besproken worden. De metingen die gebruikt worden om scholen objectief te kunnen evalueren, worden via een vastgelegde methode verricht: 

  • Er wordt ieder jaar een enquête bij de SODA-leerlingen afgenomen

  • Werkgevers kunnen feedback geven over hun ervaringen met SODA-leerlingen

  • Ieder schooljaar heeft vzw SODA+ een opvolgingsgesprek met de SODA-werkgroep en directie van iedere SODA-school

  • Op basis van alle feedback bezorgen we iedere school jaarlijks een persoonlijk rapport. Uiteraard houden we ook rekening met de leerlingenpopulatie van de school.

Voorbeeld Jaarlijks rapport scholen

effect soda-attest op leerkrachten

Voorbereiding op de nieuwe eindtermen (2019)

 

 

SODA-awards voor scholen

Tegelijk is het minstens even belangrijk om scholen die goed bezig zijn en bijdragen aan het welslagen van het SODA-project een schouderklopje te geven. Scholen die op enkele criteria goed scoren kunnen daarom beloond worden met een SODA-award. We kiezen ervoor om elk jaar een verschillende SODA-award uit te reiken, dit op basis van een aantal specifieke criteria. Zo willen we ervoor zorgen dat alle scholen, met elk hun eigen sterke punten, de kans krijgen om hiervoor erkend te worden. Met de SODA-awards willen we good-practices creëren voor andere scholen. Opgelet! Als vzw zullen wij nooit publiekelijk communiceren over deze awards. 

Soda-scholen belonen

 

Online opleidingen

Wij bieden extra online opleidingen aan onze SODA-scholen. Het doel is om via deze weg in te zetten op de professionalisering en kwaliteitsontwikkeling van de SODA-scholen. Al deze opleidingen zijn individueel te volgen. Geslaagd voor een opleiding? Dan krijgen jullie een persoonlijk certificaat van slagen!

Hieronder kan u een voorbeeld het aanbod van 2020-2021 vinden:

Wat kunnen we nog voor u doen?

Klik op de link om meer te weten over deze thema's.