over

Het SODA-attest

Wat/waarom?

In het onderwijs worden naast vaardigheden en kennis ook attitudes aangeleerd. Het gaat om vakattitudes binnen de vakken en schoolgebonden attitudes die aanleunen bij professionele attitudes. Jammer genoeg worden die in vele gevallen enkel geëvalueerd via attituderapporten en die mogen niet meegenomen worden in de delibererende klassenraden. Het SODA-project wil een stapje verder gaan en het evalueren van die arbeidsattitudes verbinden aan een attestering.

Belang van (zelf)Discipline voor later succes:

Wij zijn van mening dat extra inzetten op zelfdiscipline ervoor zorgt dat we de kansen van onze jongeren op later succes vergroten. Wat we bedoelen met zelfdiscipline leggen we uit in de volgende filmpjes:Een extra attest is een extra kans!

Het SODA-attest wil een brug slaan tussen scholen en werkgevers. Wij willen samen grenzen verleggen voor elk talent! We willen aan de hand van het SODA-attest leerlingen belonen voor een professionele attitude en op die manier hun intrinsieke motivatie versterken. Het attest beloont leerlingen die tijdens het schooljaar een goed tot uitmuntend attituderapport behaald hebben. Het SODA-attest is daarom een beloning voor leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude.

De beloning bestaat uit een uitgebreid aanbod aan stages en vast werk via onze zoekertjessite www.sodajobs.be. Bovendien bieden wij leerlingen ook vakantiejobs en weekendwerk aan zodat ze vroegtijdig kunnen kennismaken met de realiteit op het werkveld en heeft zo een pedagogische waarde. Wij werken daarom intensief samen met de bedrijfswereld. Via de zoekertjessite worden bedrijven in staat gesteld vacatures te plaatsen die ingevuld kunnen worden door onze SODA-leerlingen. Alle zelfstandigen, werkgevers en bedrijven die op zoek ijn naar goede werkkrachten kunnen zich gratis registreren en een vacature plaatsen. Het is voor de werkgever namelijk een hele uitdaging om werknemers te vinden die hun job op een kwaliteitsvolle manier uitvoeren. Via het SODA-attest geven we werkgevers de kans om in direct contact te komen met leerlingen die voldoen aan hun verwachtingen. Het attest wil fungeren als een extra selectiecriterium voor potentiële werkgevers bij het aanwerven van arbeidskrachten.

"Is het SODA-attest dan niet discriminerend voor de jongeren die geen SODA-attest behalen?"


Het biedt een garantie en zekerheid aan bedrijven dat zij door SODA-leerlingen aan te werven, diegenen met de beste professionele attitude binnenhalen. Het doet bedrijven focussen op datgene waar het echt om draait: attitudes. Het SODA-attest is een extra tool voor leerkrachten. Het veroorzaakt weinig extra planlast aangezien het beperkt blijft tot 4 criteria en een A- of B-score.

Creative Commons-Licentie
SODA-attest van SODA vzw is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.