Onderzoek UGent - SODA+

Onderzoek UGent

Professoren UGent

Vzw SODA+ werkt nauw samen met de Universiteit van Gent. Samen met Prof. Dr. Martin Valcke (Onderwijskunde) en Prof. Dr. Koen Schoors (Economie) willen we onderzoeken wat en hoe groot het effect is van het SODA-project en hoe we de efficiëntie ervan nog kunnen vergroten. Tevens is dit de jury voor de jaarlijkse SODA-awards.

Veel gestelde vragen over het SODA-project werden reeds beantwoord door Prof. Dr. Martin Valcke (Onderwijskunde): klik hier

 

Ieder jaar werkt vzw SODA+ samen met thesisstudenten pedagogie. 

De volgende probleemstellingen werden door deze studenten onderzocht:

Karolien Keppens 2014-2015:

Masterproef: Kiezen voor een studierichting: een vergelijkende studie tussen 'witte' en 'zwarte' scholen bij leerlingen uit de derde graad algemeen-, technisch- en beroepssecundair onderwijs. Bekijk hier het onderzoek. 

 

Hanne Cooreman 2015-2016:

Masterproef: De motivatie van leerlingen om een SODA-attest te behalen in het technisch- en beroepssecundair onderwijs. 

Bekijk hier het onderzoek.

Onderzoeksstage: SODA-Rolmodellen in de klas.

Bekijk hier het onderzoek.

 

Kim Van Ammel 2015-2016:

Masterproef: Het maatschappelijk aanzien van onderwijsvormen in Vlaanderen: een onderzoek naar de perceptie van ouders van leerlingen uit het secundair onderwijs.

Bekijk hier het onderzoek

 

Noémie Cémer 2016-2017:

Onderzoeksstage: De perceptie van leerlingen op de onderwijsvormen TSO en BSO.

Bekijk hier het onderzoek.

 

Robbe Holvoet 2017-2018:

Onderzoeksstage: Stimuleren van consequentie wat betreft het melden van SODA-overtredingen.

Bekijk hier het onderzoek.

 

Paulien Schamp 2018-2019:

Onderzoeksstage: Het stemmen van attitude tijdens klassenraden

Bekijk hier het onderzoek

 

Meer info over deze onderzoeken? Contacteer ons